The Sims 4: Jsou uvedeny aspirace a emoční rysy

^